Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

Rozporządzenie MRiRW z dnia 09 lutego 2018r., poz. 360 zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru swiń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. w związku z rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r., poz. 360, informuje że poza obszarami ochronnymi, objętymi ograniczeniami oraz zagrożenia na terytorium RP, czyli również na terenie powiatu średzkiego obowiązują następujące środki podejmowane w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

1)      Nakazuje się:

a)      Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b)   Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c)      Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

d)     Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e)      Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

f)    Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rak oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g)      Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń,

h)    Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i)    Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,
a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j)    Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k)    Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń
w gospodarstwie w systemie otwartym;

 

2)      Zakazuje się:

a)    Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

b)     Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich  72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 28 lutego 2018 r.

Skip to content Click to listen highlighted text!