Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

W sprawie obowiązku zgłaszania padłego przeżuwacza przez właściciela zwierzęcia do Powiatowego Lekarza Weterynarii

W sprawie obowiązku zgłaszania padłego przeżuwacza

przez właściciela zwierzęcia do Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z ust. 1a art.42 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008r Nr 213 poz. 1342 wraz z późn. zm.) – Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii, o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

 

Na podstawie pkt. 2b) ust. 1 art. 85 powyższej ustawy – kto uchyla się                        od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności                     albo karze grzywny.

 

W związku z powyższym w razie nieprzestrzegania powyższego przepisu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. będzie powiadamiał organy ścigania oraz zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na podstawie analizy ryzyka każde gospodarstwo, którego właściciel nie zgłosił padnięcia w nim przeżuwacza otrzymujące lub ubiegające się o dopłaty w ARiMR zostanie zakwalifikowane do kontroli wymogów wzajemnej zgodności z obszaru B.

 

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne informowanie (telefonicznie, faxem, e-mailem lub osobiście) właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o padnięciu przeżuwacza. Przekazywana informacja o zwierzęciu padłym powinna zawierać następujące dane: 1.numer kolczyka zwierzęcia, 2. datę urodzenia lub wiek, 3. gatunek zwierzęcia, 4. płeć zwierzęcia, 5.datę i godzinę padnięcia, 6.imię i nazwisko posiadacza oraz nr telefonu kontaktowego, 7.adres gospodarstwa, 8.rodzaj produkcji w gospodarstwie: mleczna, opasowa, inna, 9.ogólną liczbę bydła, owiec , kóz w gospodarstwie 10.prawdopodobną przyczynę padnięcia, 11.objawy chorobowe przed padnięciem, 12.do jakiego Zakładu Utylizacyjnego skierowane będą zwłoki zwierzęcia, jeśli wiadomo.

Informuję, że przekazywanie powyższych danych jest niezbędne dla Inspekcji Weterynaryjnej, celem oceny zagrożeń chorobami zakaźnymi zwierząt, a w szczególności BSE i trzęsawki.

Aby ułatwić kontakt właścicieli zwierząt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii podaję poniżej dane kontaktowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej.

Powiat

Adres PIW

Tel służb.

adres e-mail PIW

ŚRODA       WLKP.        

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

285 34 76

srodaw.piw@wetgiw.gov.pl

 

W związku z powyższym proszę o bezwzględne przestrzeganie powyższego przepisu.

Z poważaniem
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
lek.wet. Dariusz Karczewski

Skip to content Click to listen highlighted text!