Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

OFERTA PRACY – LEKARZ WETRYNARII – ZLECENIOBIORCA

Data opublikowania ogłoszenia: 18.04.2014 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp.

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
poszukuje kandydatów na prace zlecone:

 

LEKARZ WETERYNARII – ZLECENIOBIORCA (1 osoba)

 (pobieranie krwi u świń w kierunku Ch. Aujeszky)

Proponowany okres wyzaczenia (od 07.05.2014 r. do 31.12.2014 r.)


Miejsce wykonywania pracy:
powiat średzki (zgodnie z wyznaczeniem PLW)

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

–        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – dotyczy osób nowo przyjętych;

–        kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

–        CV i list motywacyjny;

–        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

–        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;

–        aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;

–        aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

–        aktualne zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub od pracodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę

–        prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego’

–        prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy-zlecenia*

Dokumenty należy składać w terminie do: 05.05.2014r. do godz. 12:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wlkp.

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa Lek. wet. Dariusz Karczewski

Tel. kontaktowy 61 28 534 76

* Druk podania  dostępny jest w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej.

Skip to content Click to listen highlighted text!