Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

Informacja dla gospodarstw utrzymujących 10 lub więcej loch

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie przepisy § 19 ust. 5 (obowiązujące dla gospodarstw utrzymujących 10 lub więcej loch) oraz przepisy § 24 ust. 3 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, nr 56, poz. 344 z póż. zm), tj.

„§ 19.5. Lochy i loszki od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia utrzymuje się grupowo.

§ 24. 3. Powierzchnia kojca, o którym mowa w § 19 ust. 1, w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić, w przypadku utrzymywania grupowo:

4) loch – co najmniej 2,25 m2, przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża – otwory odpływowe;

5) loszek po pokryciu – co najmniej 1,64 m2, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża – otwory odpływowe.

§ 24.4. Powierzchnia kojca, o której mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, w przypadku utrzymywania w grupie loch lub loszek po pokryciu:

1) do 5 sztuk – powinna być większa o 10 %;

2) powyżej 39 sztuk – może być mniejsza o 10 %.

§ 24. 5. W przypadku utrzymywania w gospodarstwie co najmniej 10 loch lub loszek, w okresie, o którym mowa w § 19 ust. 5, długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:

1) do 5 sztuk – co najmniej 2,41 m;

2) powyżej 5 sztuk – co najmniej 2,81 m.”

Skip to content Click to listen highlighted text!