Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

HPAI w Polsce

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. informuje o  kolejnych ogniskach ptasiej grypy na terenie Europy:

– wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu (HPAI) na Węgrzech (19.10.2016 r.), w Polsce (05.11.2016r.), w Niemczech (08.11.2016r.), w Chorwacji (.09.11.2016 r.). We wszystkich  przypadkach stwierdzono ten sam podtyp H5N8, u ptactwa dzikiego.

– nisko zjadliwej grypy ptaków (LPAI) w Holandii (27.10.2016 r.) w gospodarstwie komercyjnym.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. przypomina i informuje:

Ø istnieje możliwość przeniesienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermy drobiu za pośrednictwem osób, pojazdów lub sprzętu związanego z jego utrzymywaniem,

Ø należy zabezpieczyć obiekty na fermach przed dostępem dzikich ptaków, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą,

Ø zachować szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych,

Ø zaopatrzyć gospodarstwo w maty dezynfekcyjne oraz środki dezynfekcyjne,

Ø należy niezwłocznie poinformowaćPowiatowego Lekarza Weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej,

Ø zgłaszać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Środzie Wlkp. zamiar przywozu drobiu w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, z 24 – godzinnym wyprzedzeniem,

Ø bezwzględnie przestrzegać zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych.

Skip to content Click to listen highlighted text!