Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

HPAI – ptasia grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. przypomina i informuje, że:

– istnieje możliwość przeniesienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermy drobiu za pośrednictwem osób, pojazdów lub sprzętu związanego z jego utrzymywaniem,

– należy zabezpieczyć obiekty na fermach przed dostępem dzikich ptaków, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą,

– zachować szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych,

– zaopatrzyć gospodarstwo w maty dezynfekcyjne oraz środki dezynfekcyjne,

– należy niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej,

– zgłaszać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Środzie Wlkp. zamiar przywozu drobiu w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, z 24 – godzinnym wyprzedzeniem,

– bezwzględnie przestrzegać zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych.

Skip to content Click to listen highlighted text!