Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Kliknij aby odsłuchać zaznaczony tekst! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

GRYPA PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej w związku z występowaniem wysoko zjadliwej grypy ptaków zaleca aby wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych zachowali szczególną ostrożność i stosowali odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w tym:
– zabezpieczali paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
– nie karmili drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
– stosowali w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne.

Ponadto, przypomina, że hodowcy powinni zgłosić do odpowiednich osób i instytucji (lekarze weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych drobiu, w tym przypadki znacznej liczby nagłych padnięć ptaków.

Skip to content Kliknij aby odsłuchać zaznaczony tekst!