Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie PIW Środa Wielkopolska
Aktualności

Bioasekuracja w kierunku grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. w związku ze zbliżającym się okresem jesienno – zimowym i liczną migracją dzikich ptaków, zwraca się z prośbą o podjęcie odpowiednich działań mających na celu przygotowanie gospodarstw do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

Doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków pokazują, że najlepszą i najtańszą w wymiarze globalnym metodą zabezpieczania gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych.

W ramach podjętych działań hodowcy drobiu, stosowanie do specyfiki gospodarstwa, powinni już teraz pomyśleć o:

– zabezpieczeniu słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie, itp.);

– regularnym przeglądzie wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

Eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);

– w miarę możliwości powstrzymywanie się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne) oraz zabezpieczeniu istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa;

– powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (karmniki);

– jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują drzewa owocowe, jak najczęstszym usuwaniu opadłych owoców.

Ponad to w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym.

Skip to content Click to listen highlighted text!