POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska

Struktura organizacyjna

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

lek. wet. Paweł Szczepański

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

 

ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Lp.

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

Stanowisko

1.

lek. wet. Agnieszka         Drobek - Gilowska

Starszy Inspektor Weterynaryjny 
ds. zdrowia i ochrony zwierząt

2.

mgr inż. Iwona Stanicka

Starszy Inspektor Weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt

3.

mgr Małgorzata Wojczyńska

Kontroler Weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ I UTYLIZACJI

Lp.

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

Stanowisko

1.

lek. wet. Sylwia Konderak

Inspektor Weterynaryjny
ds. bezpieczeństwa żywności

2.

mgr Agata Kaniecka

Starszy Kontroler Weterynaryjny

3. lek. wet. Anita Ambroziak Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji, IRZ i cross - compliance


 

ZESPÓŁ DO SPRAW ADMINISTRACYJNO - FINANSOWYCH

Lp.

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

Stanowisko

1.

mgr Katarzyna Szałecka

Główny Księgowy

2.

Paulina Pawełczyk

Starszy Specjalista ds. kadr i płac

3.

mgr Żaneta Rodowska

Starszy Referent

4.

Marta Klemens

Specjalista ds. kadr i płac

5. Ewelina Bartoszek
Referent
     
     


Data aktualizacji: 10.03.2021, 12:10

Kontakt z nami

Nasz adres:

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Kontakt z nami:
tel./fax: (61) 285 34 76, (61) 285 86 93

e-mail: piwsroda@wiw.poznan.pl

 

 

 

www.piwsrodawlkp.pl