POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska

AKTUALNOŚCI

16.05.2016

HPAI - ptasia grypa


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. przypomina i informuje, że:

- istnieje możliwość przeniesienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermy drobiu za pośrednictwem osób, pojazdów lub sprzętu związanego z jego utrzymywaniem,

- należy zabezpieczyć obiekty na fermach przed dostępem dzikich ptaków, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą,

- zachować szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych,

- zaopatrzyć gospodarstwo w maty dezynfekcyjne oraz środki dezynfekcyjne,

- należy niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej,

- zgłaszać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Środzie Wlkp. zamiar przywozu drobiu w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, z 24 – godzinnym wyprzedzeniem,

- bezwzględnie przestrzegać zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych.Kontakt z nami

Nasz adres:

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Kontakt z nami:
tel./fax: (61) 285 34 76, (61) 285 86 93

e-mail: piwsroda@wiw.poznan.pl

 

 

 

www.piwsrodawlkp.pl