POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska

AKTUALNOŚCI

18.04.2014

OFERTA PRACY - LEKARZ WETRYNARII - ZLECENIOBIORCA


Data opublikowania ogłoszenia: 18.04.2014 r.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp.

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
poszukuje kandydatów na prace zlecone:

 

LEKARZ WETERYNARII – ZLECENIOBIORCA (1 osoba)

 (pobieranie krwi u świń w kierunku Ch. Aujeszky)

Proponowany okres wyzaczenia (od 07.05.2014 r. do 31.12.2014 r.)


Miejsce wykonywania pracy:
powiat średzki (zgodnie z wyznaczeniem PLW)
 

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  -        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - dotyczy osób nowo przyjętych;

  -        kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  -        CV i list motywacyjny;

  -        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

  -        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;

  -        aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;

  -        aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

  -        aktualne zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub od pracodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę

  -        prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego'

  -        prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy-zlecenia*


   

Dokumenty należy składać w terminie do: 05.05.2014r. do godz. 12:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wlkp.

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa Lek. wet. Dariusz Karczewski

Tel. kontaktowy 61 28 534 76

* Druk podania  dostępny jest w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej.


Kontakt z nami

Nasz adres:

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Kontakt z nami:
tel./fax: (61) 285 34 76, (61) 285 86 93

e-mail: piwsroda@wiw.poznan.pl

 

 

 

www.piwsrodawlkp.pl